top of page

Calculus:
Història dels nombres 

Comparar, comptar,escriure

Web amb molt jocs, 4 en ratlla, escacs...

Joc de dames

4 en línia

escacs

bottom of page