top of page
Menú

Experimentació 

En aquest espai web podràs accedir a moltes i diverses experimentacions. Podràs comprovar que estan classificades per cicles i blocs de contingut.

Experimentació_EI.png

EDUCACIÓ INFANTIL

Ciència1.png

CICLE INICIAL

Ciència2.png

CICLE MITJÀ

Ciència3.png

CICLE SUPERIOR

La ciència és al mateix temps una activitat (cognitiva i manipulativa) i un conjunt de coneixements.

La competència científica planteja que l’infant ha de ‘fer’, ‘pensar’ i ‘comunicar’ com fan els científics.

Aprendre a investigar: Adquirir habilitats per fer i comprendre la ciència.

Elements clau en el procés d'investigació:

  • Les preguntes

  • L’àmbit de les dades, els fets i les evidències:

        Observar

        Experimentar

        Analitzar dades i establir connexions

        Avaluar i revisar el procés

  • L’àmbit de les explicacions i els models teòrics:

        Les explicacions científiques

        Els models científics

        Les hipòtesis

20190308_095851.jpg

Investigar per comprendre: Adquirir les idees científiques bàsiques a partir de l’evolució del propi coneixement intuïtiu sobre els objectes i fenòmens de l’entorn i usar-les per comprendre i actuar en el món.

(De: L’Experimentació com a mètode de coneixement a l’escola primària. Sergio Soler González)

bottom of page